Shared positions

Theme DTM DTZ50 Metric Likes Dislikes Views Author
kbppkbp opposite coloured 43 DTM 2 0 35
Pawn mates. Pawn on 6th via BBNN. Mate in 113 225 DTM 1 0 43
Superlong mates. 5th place. KRBP-KQN. Mate in 539 1078 DTM 3 0 21
Mate in 10 19 DTM 1 2 60
kbbknnkq 88 DTM 0 0 48
giga-reijo hiltunen 53 DTM 2 0 27
Mate in 84 167 DTM 0 0 46
Mirkowski-Gromow 19-12-2014 115 DTM 2 0 26
Superlong mates. 6th place. KRBP-KNP. Mate in 528 1055 DTM 3 0 16
krpppkq/krnppkq 633 DTM 1 0 35