Shared positions

Theme DTM DTZ50 Metric Likes Dislikes Views Author
Attacking in the endgame 86 DTM 0 0 2
Karjakin vs Fressinet 88 DTM 0 0 2
Miksovský 66 DTM 0 0 2
Tomofeev vs Rakhamov 93 DTM 0 0 2
Topalov vs Karov 80 DTM 0 0 2
NN vs pp, K on e5. White plays and wins. Black plays and draws 115 DTM 0 0 2
Black mates in 71 142 DTM 0 0 2
Janisch = DTM 0 0 2
Tiviakov vs Halkias 122 DTM 0 0 2
Sjugirov vs Kononenko var 2 92 DTM 0 0 2