Shared positions

Theme DTM DTZ50 Metric Likes Dislikes Views Author
KBPPKNP very long mate 187 DTM 0 0 1
Ding Liren vs Grishuk (variation) 86 DTM 0 0 1
Carlsen vs Karjakin World Championship (variation) 136 DTM 0 0 1
The Botvinnik ending 180 DTM 0 0 1
Kurnusov vs Kasparov (variation). 58 DTM 0 0 1
Leela vs Stockfish 10 (variation) 98 DTM 0 1 8