Shared positions

Theme DTM DTZ50 Metric Likes Dislikes Views Author
Titanic endgame struggle in tcec (variation) 139 DTM 0 0 1
KRNPPKQ 664 DTM 0 0 1
KBNNPKQ 448 DTM 0 0 1
KBBPKR 359 DTM 0 0 1
KBBNKRP 363 DTM 0 0 1
Leila zero vs Houdini6.03 91 DTM 0 0 1
Pavasovic vs Polzin (variation 2) 101 DTM 0 0 1
Janisch = DTM 0 0 1
Leela vs Stockfish 10 (variation) 98 DTM 0 1 6